Đăng nhập bằng tài khoản:

Blog truyện tản mạn về cuộc sống, tình yêu, tâm sự

Truyện mới

Napoleon Bonaparte Một cuộc đời
 

Châu Âu là một cái hang chuột, chưa bao giờ ở châu âu có những đế quốc vĩ đại và những cuộc cách mạng vĩ đại như ở phương đông

Napoleon Bonaparte – Một cuộc đời