Đăng nhập bằng tài khoản:

Blog truyện tản mạn về cuộc sống, tình yêu, tâm sự

Truyện mới

ta là gió
 

Ta là gió, gió phải được tự do

Kagura (Inuyasha)