Đăng nhập bằng tài khoản:

Blog truyện tản mạn về cuộc sống, tình yêu, tâm sự

Truyện mới

Lee Iacocca - the difficult quote
 

Chúng ta liên tục đối mặt với những cơ hội lớn được ngụy trang một cách khéo léo trong lớp vỏ những vấn đề không thể giải quyết được

By Lee Iacocca