Gửi bài:
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Truyện mới

John F. Kennedy pray to be stronger men
 

Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.

John F. Kennedy