Gửi bài:
Thông tin về Khổng Lồ
Hình đại diện của Khổng Lồ
Nick Name: Khổng Lồ
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Khổng Lồ