Gửi bài:
Thông tin về Khổng Minh
Hình đại diện của Khổng Minh
Nick Name: Khổng Minh
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Khổng Minh