Gửi bài:
Thông tin về Chanh Da Xanh
Hình đại diện của Chanh Da Xanh
Nick Name: Chanh Da Xanh
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Chanh Da Xanh