Gửi bài:
Thông tin về Lê Thảo
Hình đại diện của Lê Thảo
Nick Name: Lê Thảo
Tổng số truyện đã đăng: 2 bài
Truyện đăng bởi Lê Thảo
STT Tiêu đề Like trên MXH Bình luận
1 Bên tình, bên hiếu bình luận
2 Nếu anh là em! bình luận