Gửi bài:
Thông tin về Tâm Storm
Hình đại diện của Tâm Storm
Nick Name: Tâm Storm
Tổng số truyện đã đăng: 5 bài
Truyện đăng bởi Tâm Storm