Gửi bài:
Thông tin về Kuta Roma Kun
Hình đại diện của Kuta Roma Kun
Nick Name: Kuta Roma Kun
Tổng số truyện đã đăng: 2 bài
Truyện đăng bởi Kuta Roma Kun