Gửi bài:
Thông tin về Vũ Ngọc
Hình đại diện của Vũ Ngọc
Nick Name: Vũ Ngọc
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Vũ Ngọc