Gửi bài:
Thông tin về Ha Phạm
Hình đại diện của Ha Phạm
Nick Name: Ha Phạm
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Ha Phạm