Gửi bài:
Thông tin về Trjn Shin
Hình đại diện của Trjn Shin
Nick Name: Trjn Shin
Tổng số truyện đã đăng: 2 bài
Truyện đăng bởi Trjn Shin