Gửi bài:
Thông tin về dung phạm
Hình đại diện của dung phạm
Nick Name: dung phạm
Tổng số truyện đã đăng: 1 bài
Truyện đăng bởi dung phạm
STT Tiêu đề Like trên MXH Bình luận
1 Bởi vì cuộc đời này thật ngắn bình luận