Gửi bài:
Thông tin về Nguyễn Vũ Kiếm Lâm
Hình đại diện của Nguyễn Vũ Kiếm Lâm
Nick Name: Nguyễn Vũ Kiếm Lâm
Tổng số truyện đã đăng: 5 bài
Truyện đăng bởi Nguyễn Vũ Kiếm Lâm