Gửi bài:
Thông tin về Ngốc
Hình đại diện của Ngốc
Nick Name: Ngốc
Tổng số truyện đã đăng: 2 bài
Truyện đăng bởi Ngốc