Gửi bài:
Thông tin về Đức Đặng
Hình đại diện của Đức Đặng
Nick Name: Đức Đặng
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Đức Đặng