Gửi bài:
Thông tin về Thiên Bình
Hình đại diện của Thiên Bình
Nick Name: Thiên Bình
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Thiên Bình
STT Tiêu đề Like trên MXH Bình luận
1 Cha bình luận
2 Lòng mẹ bình luận
3 Unfriend bình luận