Gửi bài:
Thông tin về phạm thúy
Hình đại diện của phạm thúy
Nick Name: phạm thúy
Tổng số truyện đã đăng: 2 bài
Truyện đăng bởi phạm thúy
STT Tiêu đề Like trên MXH Bình luận
1 Con nợ mẹ!!!! bình luận
2 Ngưỡng cửa tuổi 18 bình luận