Gửi bài:
Thông tin về Kỳ Trần
Hình đại diện của Kỳ Trần
Nick Name: Kỳ Trần
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Kỳ Trần