Gửi bài:
Thông tin về Phạm Tiến
Hình đại diện của Phạm Tiến
Nick Name: Phạm Tiến
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Phạm Tiến