Gửi bài:
Thông tin về Bảo Thoa
Hình đại diện của Bảo Thoa
Nick Name: Bảo Thoa
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Bảo Thoa