Gửi bài:
Thông tin về Nguyễn Phú
Hình đại diện của Nguyễn Phú
Nick Name: Nguyễn Phú
Tổng số truyện đã đăng: 2 bài
Truyện đăng bởi Nguyễn Phú
STT Tiêu đề Like trên MXH Bình luận
1 Nắng chiều bình luận
2 Chiều lỡ cỡ bình luận