Gửi bài:
Thông tin về GiGI Ng
Hình đại diện của GiGI Ng
Nick Name: GiGI Ng
Tổng số truyện đã đăng: 5 bài
Truyện đăng bởi GiGI Ng