Gửi bài:
Thông tin về Trương Thảo Nga
Hình đại diện của Trương Thảo Nga
Nick Name: Trương Thảo Nga
Tổng số truyện đã đăng: 4 bài
Truyện đăng bởi Trương Thảo Nga