Gửi bài:
Thông tin về Chó Sói Hoang
Hình đại diện của Chó Sói Hoang
Nick Name: Chó Sói Hoang
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Chó Sói Hoang