Gửi bài:
Thông tin về Nguyễn liệp
Hình đại diện của Nguyễn liệp
Nick Name: Nguyễn liệp
Tổng số truyện đã đăng: 2 bài
Truyện đăng bởi Nguyễn liệp
STT Tiêu đề Like trên MXH Bình luận
1 Ma rượu bình luận
2 Con đã lớn rồi bình luận