Gửi bài:

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Trích đoạn:

Cây cầu treo dẫn tới Quỷ bảo lại một lần nữa xuất hiện bóng người!

Hôm đó, cũng vào giờ ngọ của ngày trùng cửu.

Xuất hiện trước tiên là Chưởng môn của phái Bạch Hạc Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cùng với một thanh niên anh tuấn.

Tóc tai của Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn đã bạc màu, khuôn mặt cũng đã thêm nhiều nét nhăn, trên tay còn phải chống một thủ trượng, nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng quắc, tinh thần trông rất khỏe khoắn.

Người thanh niên cùng đi mày kiếm mắt sao, môi đỏ răng trắng, mặc chiếc áo dài xanh, tay rộng, chân mang đôi giày đen đế trắng, thần thái anh võ, nhưng lại mang khí chất của thư sinh.

Họ đến trước cây cầu, rồi dừng bước quan sát.

Bán Thế Anh hùng

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Bán Thế Anh Hùng

Tác giả: Tần Hồng