Gửi bài:

Ngự hoàng - Lạc Dận

Văn án

Kẻ khác cải trang đi tuần, lưu lại một truyền kỳ giai thoại, hương diễm mĩ sử......

Mà hắn cải trang đi tuần, lại là chỉ để lại từng đoạn nghĩ lại mà kinh huyết lệ sử......

Hắn là đế vương, lại phải chịu khổ áp bách......

Hắn nạp tần trạch phi, khiến người trong thiên hạ phải hâm mộ, nào ai hay khi kéo ra tấm màn giường, trên long sàng , hắn lại là kẻ phải phục tùng...

Hắn đứng trên vạn người, nhưng lại phải nằm dưới mấy người......

Ngự hoàng

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Ngự hoàng

Tác giả : Lạc Dận 烙胤

Thể loại : cổ trang, cung đình, giang hồ, đại thúc thụ, đế vương thụ, nhất thụ đa công,HE

Tình trạng bản gốc : hoàn

Tải về

155 lượt đã tải về

Đọc online tiểu thuyết: Ngự hoàng - Lạc Dận

Nấm Linh Chi khô Điện Biên

Mục lục