Gửi bài:
Thông tin về Kagome Higurashi
Hình đại diện của Kagome Higurashi
Nick Name: Kagome Higurashi
Tổng số truyện đã đăng: 4 bài
Truyện đăng bởi Kagome Higurashi