Gửi bài:
Thông tin về Nguyễn Trọng
Hình đại diện của Nguyễn Trọng
Nick Name: Nguyễn Trọng
Tổng số truyện đã đăng: 7 bài
Truyện đăng bởi Nguyễn Trọng