Gửi bài:
Thông tin về Phuong Nhi
Hình đại diện của Phuong Nhi
Nick Name: Phuong Nhi
Tổng số truyện đã đăng: 3 bài
Truyện đăng bởi Phuong Nhi