Gửi bài:
Thông tin về Hoàng Thánh Cường
Hình đại diện của Hoàng Thánh Cường
Nick Name: Hoàng Thánh Cường
Tổng số truyện đã đăng: 1 bài
Truyện đăng bởi Hoàng Thánh Cường
STT Tiêu đề Like trên MXH Bình luận
1 Tôi kể mọi người nghe bình luận