Gửi bài:

Hồi 35 - Lời kết

Dù bằng những cách và những cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, Điền Hồ và Bách Lý Băng vẫn không thể vượt qua tàng cây quái mộc với điều kiện không để quái mộc phóng xuất mùi hương làm thất tán công phu. Cả hai nửa mừng nửa áy náy quay trở lại chỗ Nam Cung Phách và mọi người đang đứng chờ.

Chỉ cần nhìn sắc mặt cả hai. Nam Cung Phách cùng hiểu :

- Vậy là ổn. Bất kỳ kẻ nào có mưu đồ giải cứu cho mẫu tử gã Khương Hoàng cùng phải chịu chung cảnh ngộ. Trừ phi có ai đó trong số bảy người chúng ta tiết lộ cách khôi phục công phu bằng việc đừng dùng mọi vật thực ở đó. Nhưng mỗ tin chắc điều này không bao giờ có.

Bách Lý Băng gật đầu :

- Muội cùng không ngại điều này. Chỉ mong cách xử lý của chúng ta đối với gã Khương Hoàng không làm Đoàn Bội Cơ ở chốn cửu tuyền thất vọng. Nghĩ lại, Bội Cơ thật đáng thương.

Đoàn Mộc Huyền nhìn Cầu Phi Thuý, Tạ Vân Lâu và Cao Như Nguyệt :

- Bội Cơ tuy đáng thương, nhưng cũng mãn nguyện là được tự tay báo thù. Có ai trong số những người đứng đây đạt được điều đó ? Thượng Quan Du đâu phải do chúng ta xử trị ?

Điền Hồ mỉm cười :

- Ai xử trị cũng thế thôi. Hay Đại tỷ áy náy vì Bạch Cốt U Linh đã lỡ do phu thê Điền Hồ này hạ sát ? Nếu là vậy, đệ xin cùng nương tử Bách Lý Băng thoái ẩn, nhượng lại mọi việc cho Côn Luân phái ?

Mọi người lắc đầu phản kháng :

- Như thế sao được ? Đã là Mình Chủ Võ lâm, Điền Hồ thiếu hiệp đâu thể lẩn tránh, giao mọi việc cho người khác cáng đáng ? Không được đâu.

Điền Hồ và Bách Lý Băng bật cười, làm mọi người cùng cười theo.

Hết.

Ngày đăng: 26/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?