Gửi bài:

Bảy ngày cho mãi mãi - Marc Levy

Chương Mở Đầu

Hắn có bùa phép của quỷ dữ Nàng có sức mạnh của thiên thần...

Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Qủy Sa - Tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu....

Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất.... Lucas và Zofia sẽ có bảy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người...

Chúa Trời và Qủy Sa-Tăng đã tính đến mọi nhẽ , chỉ trừ một điều....

Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp nhau và đem lòng yêu nhau......

bảy ngày cho mãi mãi

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

Tác giả: Marc Levy

Thể loại: Tiểu Thuyết

Nguyên tác: Sept jours pour une éternité...

Dịch giả: Hương Lan

Tải về

120 lượt đã tải về