Gửi bài:

Chương 11

Trong phong bì có nhiều loại giấy tờ. Tôi rút ra, tim đập thình thình, ngồi sâu vào giường rồi bắt đầu đọc.

HỢP ĐỒNG

Được thảo hôm nay, ngày___tháng___năm 2011

(Ngày bắt đầu có hiệu lực)

Chúng tôi gồm:

Ông CHRISTIAN GREY, địa chỉ 301 Escala, Seattle, WA 98889 – "Người Áp Đặt"

Cô ANASTASIA STEELE, địa chỉ 1114 sw đường Green, căn hộ số 7, Haven Heights, Vancourver, WA 98888 – "Người Phục Tùng"

CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU

Dưới đây là những điều khoản bắt buộc trong hợp đồng giữa Người Áp Đặt và Người Phục Tùng.

1. NHỮNG ĐIỂU KHOẢN CƠ BẢN GỒM:

1.1 Mục đích cơ bản của hợp đồng là cho phép Người Phục Tùng khám phám năng lực giới tính và ngưỡng an toàn trong sự tôn trọng liên quan đến nhu cầu, hạn chế cũng như sức khỏe của cô ấy.

1.2 Các điều khoản của hợp đồng sẽ diễn ra tự nguyện, bảo mật và có sự đồng thuận theo quy trình giới hạn và an toàn đã nêu trong hợp đồng này. Những quy trình giới hạn và an toàn bổ sung sẽ được lập thành văn bản.

1.3 Người Áp Đặt và Người Phục Tùng đều phải đảm bảo rằng mình không bị các bệnh về tình dục, bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm hay bệnh đe dọa đến tính mạng, không chỉ có HIV, mụn giộp, viêm gan. Nếu trong thời gian thực hiện hợp đồng (sẽ được nêu dưới đây) và cả thời gian kéo dài hợp đồng, mỗi bên cần phải thăm khám cũng như có kiến thức về những bệnh này, bên nam và bên nữ chịu trách nhiệm thông báo lập tức cho đối tác và trong bất cứ hoàn cảnh nào trước khi có sự tiếp xúc thể xác giữa hai bên.

1.4 Bất cứ sự tiết lộ nào sẽ làm hợp đồng mất hiệu lực lập tức và mỗi bên đồng thuận chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bên kia về hậu quả của sự tiết lộ.

2. VAI TRÒ

2.1 Người Áp Đặt sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe cũng như huấn luyện, hướng dẫn và thi hành kỷ luật đối với Người Phục Tùng. Bên nam sẽ quyết định trọng tâm của quá trình huấn luyện, hướng dẫn và thi hành kỷ luật này cũng như thời gian và địa điểm diễn ra, tuân thủ theo những điều khoản đã thỏa thuận về các giới hạn và quy trình an toàn đã được nêu trong hợp đồng này hoặc được thỏa thuận bổ sung theo điều 1.2 trên đây.

2.2 Nếu trong trường hợp Người Áp Đặt không thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận, Người Phục Tùng có quyền chấm dứt hợp đồng lập tức và từ chối tất cả những dịch vụ của Người Áp Đặt mà không cần thông báo.

2.3 Người Phục Tùng phải phục vụ và tuân phục Người Áp Đặt trong mọi việc. Theo các điều khoản đã thỏa thuận, bên nữ không được truy hỏi hay chần chừ trong việc đáp ứng và làm vui lòng Người Áp Đặt như được yêu cầu, đồng thời, bên nữ cũng phải chấp thuận không được truy hỏi hay chần chừ trước sự huấn luyện, hướng dẫn và thực hiện kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào.

3. HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN

3.1 Người Áp Đặt và Người Phục Tùng bắt đầu thực hiện hợp đồng vào ngày hợp đồng có hiệu lực, cần ý thức rõ bản chất và trách nhiệm của mỗi bên theo các điều kiện không có ngoại lệ.

3.2 Hợp đồng này có hiệu lực trong thời gian 03 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Khi thời gian hợp đồng hết hiệu lực, các bên sẽ thảo luận hợp đồng xem những điéu hai bên đồng thuận theo hợp đồng này đã hợp lý chưa. Mỗi bên có quyền đơn phương đề nghị mở rộng hợp đồng, bao gồm điều chỉnh thời hạn hợp đồng hoặc các thỏa thuận đã được lập ra theo hợp đồng. Nếu những điều khoản mở rộng này không được hai bên đồng thuận, hợp đồng sẽ chấm dứt và cả hai bên sẽ được tự do thoát khỏi các ràng buộc.

4. KHẢ NĂNG

4.1 Người Phục Tùng sẽ tự thu xếp để gặp Người Áp Đặt từ tối thứ Sáu đến chiều Chủ Nhật hàng tuần trong thời gian hợp đồng vào đúng giờ đã được Người Áp Đặt ấn định. Những thời gian ấn định khác sẽ được hai bên thỏa thuận không ngoài chủ đích của hợp đồng.

4.2 Người Áp Đặt có quyền sa thải Người Phục Tùng bất kể lý do và thời gian. Người Phục Tùng có thể đề đạt nguyện vọng trở lại bất kỳ lúc nào, nguyện vọng này đảm bảo được Người Áp Đặt xem xét chỉ theo đúng quyền hạn của Người Áp Đặt.

5. ĐỊA ĐIỂM

Người Phục Tùng phải tự thu xếp việc riêng vào các thời gian ấn định và chấp thuận những thời điểm bổ sung tại các địa điểm do Người Áp Đặt quyết định. Tất cả chi phí đi lại của Người Phục Tùng nhằm thực hiện hợp đồng sẽ được Người Áp Đặt chi trả.

6. CÁCH ĐIỂU KHOẢN VỀ VAI TRÒ

Các điều khoản về dịch vụ sau đây đã được thảo luận và đồng thuận, sẽ được áp dụng cho cả hai bên trong suốt thời gian hợp đồng. Hai bên đểu đồng ý rằng sẽ có những vấn đề nảy sinh không nằm trong các điều khoản hợp đồng cũng như các điều khoản về vai trò, những vấn đề này sẽ được thương lượng lại. Trong trường hợp đó, những điều khoản thêm vào phải được ghi rõ là bổ sung. Bất cứ điều khoản hoặc sự bổ sung nào cần phải^có sự đồng thuận bằng văn bản và có chữ ký của hai bên cũng như không đi ra ngoài những điều khoản cơ bản ở mục 2-5.

Người áp dặt

6.1 Người Áp Đặt phải đặt sức khỏe và sự an toàn của Người Phục Tùng lên trên hết, bất kể lúc nào.

6.2 Người Áp Đặt chấp thuận Người Phục Tùng nằm trong sự kiểm soát, áp đặt và kỷ luật của riêng mình trong suốt thời gian hợp đồng. Người Áp Đặt có thể sử dụng cơ thể của Người Phục Tùng bất cứ lúc nào trong thời gian ấn định cũng như thời gian bổ sung đã được hai bên đồng thuận theo bất kỳ cách nào bên nam cho rằng thích hợp, tình dục hoặc mục đích khác.

6.3 Người Áp Đặt sẽ hỗ trợ Người Phục Tùng sự huấn luyện và hướng dẫn cần thiết để có thể phục vụ Người Áp Đặt tốt nhất.

6.4 Người Áp Đặt sẽ thiết lập một không gian ổn định và an toàn để Người Phục Tùng có thể thực hiện nghĩa vụ với Người Áp Đặt.

6.5 Người Áp Đặt có thể có biện pháp kỷ luật phù hợp để đảm bảo Người Phục Tùng toàn tâm toàn ý với vai trò phụ thuộc vào Người Áp Đặt và hạn chế việc từ chối các huấn thị. Người Áp Đặt có thể đánh, khẽ tay, quất bằng roi hoặc kết hợp các biện pháp trừng phạt phù hợp, mục đích là thiết lập kỷ luật, để giải trí hoặc vì bất cứ lý do gì mà không bắt buộc phải giải thích.

6.6 Trong việc đào tạo và thiết lập kỷ luật, Người Áp Đặt sẽ đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết vĩnh viễn nào trên cơ thể Người Phục Tùng cũng như bất kỳ thương tích nào phải cần đến điều trị y tế.

6.7 Trong trường hợp bệnh tật hoặc bị thương, Người Áp Đặt sẽ chăm sóc Người Phục Tùng, trông chừng sức khỏe và sự an toàn, động viên, và nếu cần, yêu cầu sự can thiệp y tế nếu Người Áp Đặt xét thấy cần.

6.8 Người Áp Đặt sẽ duy trì tình trạng sức khỏe tốt của chính mình và can thiệp y tế nếu cần thiết nhằm đảm bảo không có gì đe dọa sức khỏe.

6.9 Người Áp Đặt không cho một Người Áp Đặt khác mượn Người Phục Tùng.

6.10 Người Áp Đặt có thể giam giữ, còng hoặc trói Người Phục Tùng bất cứ lúc nào trong thời gian ấn định hoặc thời gian bổ sung đã được hai bên đồng thuận vì bất cứ mục đích gì và trong thời gian mở rộng, tùy thuộc vào sức khỏe và sự an toàn của Người Phục Tùng.

6.11 Người Áp Đặt đảm bảo tất cả những dụng cụ phục vụ cho việc huấn luyện và thực hiện kỷ luật phải luôn sạch sẽ, an toàn và vệ sinh.

Người phục tùng

6.12 Người Phục Tùng chấp thuận Người Áp Đặt là người làm chủ, cần hiểu rằng cô ấy là một tài sản của Người Áp Đặt, cần phải làm vui lòng Người Áp Đặt suốt thời gian hợp đồng nói chung và đặc biệt là trong thời gian ấn định và những thời gian ấn định bổ sung đã được hai bên đồng thuận.

6.13 Người Phục Tùng sẽ tuân thủ những quy định được nêu rõ ở Phụ lục trong bản ghi nhớ.

6.14 Người Phục Tùng phải luôn duy trì tình trạng sức khỏe tốt, phải đề nghị hoặc tìm kiếm sự lưu ý về y tế bất cứ khi nào cần thiết, liên tục thông báo với Người Áp Đặt về bất kỳ dấu hiệu sức khỏe nào phát sinh.

6.15 Người Phục Tùng phải đảm bảo luôn uống thuốc tránh thai và đảm bảo phải uống đúng và khi được kê toa để tránh mang thai.

6.16 Người Phục Tùng phải chấp thuận không thắc mắc về bất cứ hành động răn đe nào Người Áp Đặt thấy phù hợp và phải luôn ghi nhớ thái độ cũng như vai trò đối với Người Áp Đặt.

6.17 Người Phục Tùng sẽ tham gia bất cứ hoạt động tình dục nào Người Áp Đặt yêu cầu và sẽ làm mà không chần chừ hay tranh cãi.

6.18 Người Phục Tùng sẽ chấp nhận đánh, quất, khẽ, quật, đập hay bất cứ biện pháp kỷ luật nào Người Áp Đặt quyết định, không chần chừ, truy hỏi hay phàn nàn.

6.19 Người Phục Tùng sẽ không được nhìn trực diện vào mặt của Người Áp Đặt trừ khi được lệnh đặc biệt cho phép làm thế. Người Phục Tùng luôn nhìn xuống, luôn chấp nhận sự có mặt của Người Áp Đặt một cách im lặng và vị nể.

6.20 Người Phục Tùng luôn tự giác có hành vi lẽ độ với Người Áp Đặt và luôn gọi bằng Ngài, ồng Grey hoặc những cách gọi tương tự khi trực diện với Người Áp Đặt.

6.21 Người Phục Tùng sẽ không được chạm vào Người Áp Đặt mà không có đấu hiệu cho phép làm như thế.

7. NHỮNG TỪ AN TOÀN

7.1 Người Áp Đặt và Người Phục Tùng nhận ra rằng Người Áp Đặt có thể đưa ra những đòi hỏi mà Người Phục Tùng không thể đáp ứng nổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm, tâm lý hay những thương tổn khác vào thời điểm Người Áp Đặt yêu cầu. Trong những trường hợp đó, Người Phục Tùng có thể sử dụng từ an toàn. Hai từ an toàn được dẫn ra dưới đây dựa trên mức độ trầm trọng của các yêu cầu.

7.2 Từ an toàn "Vàng" sẽ được dùng để lưu ý Người Áp Đật rằng Người Phục Tùng đã gần hết ngưỡng chịu đựng.

7.3 Từ an toàn "Đỏ" sẽ được dùng để lưu ý Người Áp Đặt rằng Người Phục Tùng không thể chịu đựng thêm bất cứ đòi hỏi nào. Khi nói ra từ này, hành động của Người Áp Đặt sẽ chấm dứt hoàn toàn, có tác động ngay lập tức.

8. KẾT LUẬN

Chúng tôi ký tên dưới đây đã đọc và hiểu rõ các điều khoản của hợp đồng. Chúng tôi tự nguyện chấp thuận các điéu khoản này và xác nhận điều đó bằng chữ ký dưới đây.

Người Áp Đặt Người Phục Tùng

Christian Grey Anastasia Steele

Ngày tháng năm Ngày tháng năm

PHỤ LỤC

Các quy định tuân phục:

Người Phục Tùng vâng lời Người Áp Đặt lập tức và tự nguyện, không chần chừ, ngang bướng. Người Phục Tùng chấp thuận bất kỳ hành vi quan hệ tình dục nào Người Áp Đặt cho là phù hợp và thấy hài lòng. Người nữ sẽ nhiệt tình nhập cuộc và không do dự.

Ngủ:

Người Phục Tùng cần đảm bảo ngủ ít nhất bảy tiếng một đêm khi không ở bên Người Áp Đặt.

Thực phẩm:

Người Phục Tùng sẽ ăn uống điêu độ theo danh mục thực phẩm liệt kê để đảm bảo sức khỏe và thể trạng tốt. Người Phục Tùng không ăn vặt giữa các bữa, ngoại trừ ăn trái cây.

Trang phục:

Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, Người Phục Tùng sẽ không mặc những trang phục chưa được Người Áp Đặt chấp thuận. Người Áp Đặt sẽ cung cấp chi phí trang phục cho Người Phục Tùng sử dụng. Người Áp Đặt sẽ tháp tùng Người Phục Tùng đi mua trang phục cho những dịp đặc biệt. Nếu Người Áp Đặt yêu cầu, Người Phục Tùng sẽ phục sức và trang điểm như Người Áp Đặt mong muốnsuốt thời gian hợp đồng, cả khi có mặt Người Áp Đặt cũng như khi Người Áp Đặt cho là cần thiết.

Tập thể dục:

Người Áp Đặt sẽ bố trí một huấn luyện viên riêng cho Người Phục Tùng bốn lần một tuần, vài giờ mỗi lần tùy theo sự thỏa thuận giữa Người Phục Tùng và huấn luyện viên. Huấn luyện viên sẽ báo cáo cho Người Áp Đặt sự tiến bộ của Người Phục Tùng.

Chăm sóc cá nhân:

Người Phục Tùng đảm bảo giữ gìn cơ thể sạch sẽ, luôn cạo và/hoặc triệt lông. Người Phục Tùng sẽ đi thẩm mỹ viện mà Người Áp Đặt chọn và quyết định thời gian cũng như thực hiện những trị liệu mà Người Áp Đặt cho là phù hợp.

Phẩm chất cá nhân:

Người Phục Tùng không có bất kỳ quan hệ tình dục nào với bất kỳ ai ngoại trừ Người Áp Đặt. Người Phục Tùng luôn cư xử tôn trọng và khiêm nhường. Người nữ phải ý thức rằng hành vi của cô ấy có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Người Áp Đặt. Những tội lỗi, điều sai quấy cũng như cách cư xử kém của cô ấy đều được ghi lại khi Người Áp Đặt không có mặt. Mọi sai phạm những nội dung trên đây đều bị trừng phạt lập tức, nội dung trừng phạt sẽ do Người Áp Đặt quyết định.

***

Chết tiệt. Còn danh sách các thực phẩm được ăn nữa nhưng tôi không đủ bình tĩnh để đọc tiếp. Tôi nuốt khan, miệng khô khốc và đọc lại lần nữa.

Đâu tôi ong ong. Làm thế nào đồng ý nổi với hợp đồng này. Trong khi rõ ràng nó nhằm phục vụ cho lợi ích của chính tôi ấy chứ, đế khám phá khả năng tình dục của mình, những giới hạn – an toàn – ôi, làm ơn! Tôi chua chát mỉa mai. Phục tùng và tuân phục trong mọi việc. Mọi việc đấy!

Tôi lắc đầu không tin nổi. Thật ra, không phải chính những lời thề hôn nhân cũng dùng từ đó sao... tuân phục? Điều đó thoi vào tôi một cái. Chẳng phải các cặp đôi vẫn nói vậy mà? Chỉ ba tháng thôi – có phải đó là lý do vì sao từng có nhiều người tham gia thế? Anh ấy không giữ họ lại lâu hơn sao? Hay họ đã quá ê chề sau ba tháng ấy? Mỗi cuối tuần? Thế là quá nhiều. Tôi sẽ không còn thời gian gặp gỡ Kate cũng như bất kỳ người đồng nghiệp mới nào. Có thể cũng được đấy, nếu hôm nào tôi đến tháng – nghe rất... hợp lý. Anh ta là người sở hữu tôi! Tôi sẽ phải chấp nhận điêu đó để làm anh vui! Chết tiệt.

Tôi run rẩy với ý nghĩ bị đánh đập. Bị đánh bằng tay có thé không quá tệ, nhưng quả thật mỉa mai. Như thế thật.. chao ơi, quá nóng bỏng, thật nóng bỏng nên có lẽ cũng sẽ không tệ lắm. Anh ta sẽ không cho một Người Áp Đặt nào khác mượn tôi – khốn thật, anh ta sẽ không làm thế đâu. Thật ra, tôi đang đùa với ai chứ? Tôi đã bao giờ biết được anh ta nghĩ gì đâu dù tôi thích nhìn vào mắt anh. Anh có đôi mắt đẹp – mê hoặc, thông minh, sâu sắc và đen thẳm, đen thẳm bởi những bí mật thống trị. Hồi tưởng lại ánh nhìn màu khói lấp lánh, tôi khép chặt hai đùi lại, oằn người xuống.

Và tôi cũng không được chạm vào anh nữa. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Tất cả mớ quy định ngớ ngẩn đó... Không, không, mình không thể làm thế. Tôi đưa tay ôm đầu. Không tài thánh nào có thể đầu tư vào một mối quan hệ kiểu đó. Tôi cần chợp mắt. Tôi hoàn toàn kiệt sức. Những trò bịp bợm thể xác mà tôi đã tham dự trong hai mươi bốn giờ qua thật thô bỉ, kiệt quệ. Cả tinh thần cũng thế... trời ạ, quá nhiều chuyện xảy ra. Đúng như José nói, sự thật khốn kiếp. Có thể sáng nay những gì xảy ra không chỉ là một trò đồi bại.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, thay quần áo. Có lẽ tôi nên mượn bộ quần áo mặc nhà màu hồng của Kate. Tôi chợt thèm có gì đó mềm mại bao phủ lấy mình. Tôi vào phòng tắm, tròng áo thun và mặc quần soóc ngủ rồi chải răng.

Tôi nhìn mình trong gương. Cậu không thể cân nhắc chuyện này một cách nghiêm túc được... Tiềm Thức nói một cách tỉnh táo và sáng suốt, không phải kiểu hầm hố thường ngày. Nữ thần nội tại đang nhảy tưng tưng, vỗ tay không ngớt như đứa trẻ lên năm. Vui quá, hãy làm thế đi... nếu không chúng ta sẽ hết đời chỉ làm bạn với rất nhiều mèo và tiểu thuyết cổ điển.

Người đàn ông duy nhất làm tôi xao xuyến xuất hiện với một bản hợp đồng đẫm máu, và với cả một địa ngục. Để xem, ít nhất tôi cũng còn được cuối tuần này của riêng mình. Nữ thần nội tại ngừng nhảy nhót và mỉm cười bí ẩn. ừ phải rồi... cô ta nói, gật đầu đầymãn với tôi. Tôi đỏ mặt nhớ lại cảm giác tay anh, môi anh trên cơ thể tôi, khi cơ thể anh trong tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy những vòng cơ ở sâu, rất sâu phía dưới thắt riết lại ngọt ngào. Tôi muốn thế nữa, và nữa. Nếu tôi ký vào hợp đồng chỉ vì tình dục... liệu rồi anh ta sẽ ra đi cùng với điều đó không? Tôi e là không.

Tôi phục tùng ư? Tôi, có lẽ, chỉ tình cờ đi qua lối ấy. Có lẽ chỉ tình cờ sa vào cuộc phỏng vấn anh. Tôi có e thẹn, phải... nhưng còn phục tùng? Tôi đã để Kate hiếp đáp mình – có phải thế là phục tùng? Tâm trí tôi rối bời nhưng tôi nhất định phải thảo luận về những điều đó.

Tôi trở lại phòng ngủ. Quá nhiều điều phải nghĩ. Tôi cần một cái đầu tỉnh táo – trong một buổi sáng yên lành để xử lý các vấn đề. Tôi bỏ mấy thứ văn bản đầy tính xúc phạm ấy trở lại ba lô. Ngày mai. Ngày mai là một ngày khác. Trèo lên giường, tôi tẳt đèn, nằm nhìn trân trân lên trần. Ôi, ước gì tôi chưa từng gặp anh. Nữ thần nội tại lắc đầu với tôi. Cả cô ta và tôi đều biết rằng điều ước ấy chỉ che đậy sự giả dối. Chưa bao giờ tôi thấy mình tràn trề năng lượng sống như lúc này.

Tôi nhắm mắt lại và nặng nề rơi vào giấc ngủ với những giấc mơ tình cờ về những chiếc giường có bốn cột cao, cùm và đôi mắt xám sâu thẳm.

Hôm sau, Kate đánh thức tôi dậy.

"Ana, tớ gọi cậu nãy giờ. Cậu ngủ như bất tỉnh ấy."

Tôi miễn cưỡng hấp háy mắt. Không phải chỉ ngủ dậy rồi – cô ấy còn chạy bộ về rồi nữa chứ. Tôi nhìn đồng hồ. Tám giờ sáng. Thánh thần thiên địa ơi, tôi ngủ suốt chín tiếng đòng hô.

"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi giọng ngái ngủ.

"Có một người đàn ông đến giao hàng cho cậu. Cậu phải ra ký nhận."

"Gì cơ?"

"Nào dậy thôi. Hàng to. Trông hay lắm."

Kate giậm chân này rồi đổi chân kia một cách kích động rồi nhảy lò cò trở ra phòng khách. Tôi trèo ra khỏi giường, với lấy áo khoác dài phía sau cửa. Một cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa, tóc dài cột ra phía sau đang đứng trong phòng khách, ôm một hộp to.

"Chào anh." Tôi nói.

"Để tớ pha trà." Kate mau mắn bước sang nhà bếp.

"Cô là cô Steele?"

Ngay lập tức, tôi biết gói hàng từ đâu gửi đến.

"Vâng." Tôi thận trọng đáp.

"Có một bưu kiện gửi cho cô đây, nhưng tôi còn phải giúp cô cài đặt và hướng dẫn sử dụng."

"Thế à? Ngay bây giờ sao?"

"Chỉ nếu cô yêu cầu, thưa cô." Anh nở một nụ cười hòa nhã nhưng kín kẽ theo kiểu tôi-không-được-lệnh-nói-gì-cả.

Anh ta vừa thưa cô với mình? Chỉ qua một đêm mà tôi già đi mười tuổi sao? Nêu thế thì nhất định là do cái hợp đồng ấy. Miệng tôi mím lại tức giận.

"Được rồi, vậy đó là gì?"

"Một chiếc MacBook Pro."

"À vậy đó." Tôi đảo mắt.

Loại này vẫn chưa bán ở cửa hàng; dòng mới nhất của Apple. Sao chuyện này không còn làm tôi ngạc nhiên nữa nhỉ? Tôi thở dài nặng nề.

"Anh để lên bàn đằng kia rồi cài đặt nhé."

Tôi lỉnh sang nhà bếp với Kate.

"Chuyện gì thế?" Kate dò hỏi, náo nức và đầy cảnh giác. Có lẽ cũng nhờ cô nàng đã ngủ một giấc thật đẫy. "Christian gửi tớ laptop."

"Sao lại gửi laptop cho cậu? Cậu có thể dùng máy của tớ mà." Cô ấy chau mày.

Trong suy nghĩ của anh ấy thì không.

"À, chỉ là cho mượn thôi. Anh ta muốn tớ dùng thử."

Lời biện hộ của tôi thật vụng về nhưng cô ấy vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu. Trời ạ... tôi vừa qua mắt được Katherine Kavanagh. Lần đầu tiên. Cô ấy chuyển cho tôi tách trà.

Chiếc Mac bóng lộn, màu bạc và còn hơn cả đẹp. Màn hình rất rộng. Christian thích những thứ quy mô – tôi nghĩ về nơi ở của anh, đúng ra, cả căn hộ của anh.

"Đây là dòng os mới nhất, đi kèm với một gói chương trình đặc tuyển, đĩa cứng I5 Terabyte nên cô sẽ có dung lượng bộ nhớ rất lớn, RAM 32 Gb – cô định sẽ dùng máy cho việc gì?"

"À... email."

"Email?" Anh ta kêu cái phì, nhướng mày, mặt nghệt ra.

"Và có lẽ để truy cập Internet nữa."

"Vâng, đã có đầy đủ wireless N và tôi đã cài đặt tài khoản Me cho cô. Em này, trên lý thuyết, đã sẵn sàng để đi bất cứ đâu trên thê giới rồi." Anh ta có vẻ rất kỳ vọng chiếc máy.

"Tài khoản Me?"

"À, tài khoản email mới của cô."

Mình có tài khoản email á?

Anh ta chỉ một biểu tưựng trên máy và nói tiếp nhưng chỉ như đàn gảy tai trâu thôi. Tôi chẳng hiểu đưực một lời anh ta nói và thành thật mà nói, tôi chẳng hứng thú gì. Chỉ cân chỉ mình cách đóng và mở thôi – Tôi sẽ tìm hiểu phần còn lại. Dù sao tôi cũng đã dùng chung máy với Kate bốn năm nay rồi. Kate huýt sáo đầy ấn tượng về chiếc máy.

"Công nghệ cho thế hệ tương lai đây." Cô nàng nhướng mày với tôi. "Hầu hết phụ nữ đều được nhận hoa, có khi là trang sức." Cô ấy nói đầy gợi ý, cố nén một nụ cười.

Tôi cáu nhưng không tỏ ra mặt. Cả hai đều tự nhiên bật ra một tràng cười khúc khích, anh chàng máy tính ngẩng lên nhìn chúng tôi ngơ ngác. Anh ta kết thúc cài đặt, trao cho tôi tờ ký nhận.

Trong khi Kate tiễn khách, tôi ngồi với tách trà và chạy ứng dụng email, đợi tin từ christian. Tim tôi giật thót. Quả thật, mình có một email từ Christian Grey. Căng thẳng, tôi mở mail.Từ: Christian Grey Chủ đề: Máy mới của cô Ngày: 22 tháng 5 2011 23:15 Đến: Anastasia Steele

Cô Steele thân mến,

Tôi tin là cô đã ngủ ngon. Hy vọng cô sẽ sử dụng laptop hiệu quả, như đã bàn.

Tôi rất mong bữa tối vào thứ Tư.

Từ đây đến đó, rất sẵn lòng trả lời bất cứ câu hỏi nào, qua email, nếu cô có.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nhấn "trả lời".

Từ: Anastasia Steele

Chủ để: Máy mới của anh (cho mượn)

Ngày: 23 tháng 5 2011 08:20 Đến: Christian Grey

Tôi ngủ ngon, cảm ơn – không hiểu vì sao nữa – thưa ngài.

Tôi hiểu đầy là máy cho mượn, vì vậy, không phải máy của tôi.

Ana.

Gần như lập tức, có hồi âm.

Từ: Christian Grey

Chủ để: Máy mới của cô (cho mượn)

Ngày: 23 tháng 5 2011 08:22 Đến: Anastasia Steele

Đây là máy cho mượn. Vô thời hạn, cô Steele.

Từ giọng điệu trong email, tôi đoán là cô đã đọc các tài liệu tôi đưa.

Vậy cô đã có thắc mắc gì chưa?

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc

Tôi không thể ngăn mình cười toe

Từ: Anastasia Steele Chủ đề: Tò mò

Ngày: 23 tháng 5 2011 08:25 Đến: Christian Grey

Tôi có nhiều câu hỏi nhưng không phù hợp để trao đổi qua email, hơn nữa, ai đó trong chúng ta vẫn phải làm vỉệc để kiếm sống.

Tôi không muốn hay cần một chiếc máy tính vô thời hạn.

Gập sau vậy, một ngày tốt đẹp. Thưa ngài .

Ana.

Hồi âm của anh gần như đến ngay lập tức và làm tôi mỉm cười.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Máy mới của cô (cho mượn lần nữa)

Ngày: 23 tháng 5 2011 08:27 Đến: Anastasia Steele

Gặp sau, cô gái.

Tái bút: Tôi cũng phầi làm việc để kiếm sống. Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi tắt máy, cười toe toét như một đứa dở hơi. Làm sao cưỡng lại nổi sự nghịch ngợm của Christian? Tôi sẽ bị trễ làm mất. Xem nào, đây là tuần làm việc cuối cùng của tôi – ông và bà Clayton có thể sẽ du di cho sự chểnh mảng này. Tôi phóng thẳng vào phòng tắm, không thể xua nụ cười toe toét ra khỏi mặt. Anh ấy emaiỉ cho mình. Tôi như một đứa trẻ nhỏ thích làm ầm ĩ. Mọi phiền muộn về hợp đồng đều nhạt nhòa. Vừa gội đầu tôi vừa nghĩ xem nên hỏi anh những gì qua email. Chắc chắn sẽ tốt hơn là nói trực tiếp.

Nhỡ có ai đánh cắp mất tài khoản của anh thì sao nhỉ? Tôi đỏ mặt với ý nghĩ đó. Tôi mặc vội quần áo, hét tạm biệt với Kate, tôi còn tuần làm việc cuối cùng ở Clayton.

José gọi lúc mười một giờ.

"Sao rồi, tụi mình cà phê được không?" Giọng cậu như giọng của lão José.

Cậu ấy vẫn là José bạn tôi, không phải là José gì đó mà Christian đã xách mé gọi? À, anh chàng cầu hôn. ừ.

"Được chứ. Tớ đang làm. Cậu đến đây được không, xem nào, mười hai giờ nhé?"

"Gặp cậu sau."

Cậu ấy cúp máy còn tôi trở lại quầy sắp xếp chổi sơn và nghĩ về Christian Grey cùng bản hợp đồng.

José đến đúng giờ. Cậu reo hớn hở như chú cún nhỏ mắt đen đang mừng rỡ.

"Ana."

Nụ cười cậu phô hết cả hàm răng sáng bóng của hai dòng máu Tây Ban Nha và Mỹ, tôi chẳng thể nào cáu với cậu thêm nữa.

"Chào, José." Tôi ôm cậu. "Tớ đói lắm rồi. Tớ sẽ sang báo với bà Clayton rằng bọn mình đi ăn trưa."

Trên đường đến quán cà phê gần đó, tôi tự nắm lấy tay José. Tôi thật sự cảm kích... sự bình thường của cậu. Người tôi có thể biết và thấu hiểu.

Cậu cười toe.

Náo nức cố đợi đến khi về nhà, tôi bị những bức email của Christian hấp dẫn và có lẽ, tôi nên bắt đầu làm thu hoạch luôn. Kate đi đâu đó không có nhà, thế là tôi bật laptop và mở mail. Chắc chắc luôn, một tin nhẳn của Christian đã sờ sờ trong hộp thư. Tôi muốn nhảy dựng lên vì vui mừng.

Từ: Christian Grey Chủ đề: Kiếm sống Ngày: 23 tháng 5 2011 17:24 Đến: Anastasia Steele

Cô Steele thân mến,

Tôi rất hy vọng cô đã có một ngày làm việc thành công. Christian Greỵ

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nhấn "trả lời".

Tữ: Anastasia Steele Chủ đề: Kiếm sống Ngày: 23 tháng 5 2011 17:48 Đến: Christian Grey

Thưa ngài Tôi đã có một ngày làm việc tuyệt vời . Cảm ơn.

Ana.

Từ: Christỉan Grey Chủ để: Làm việc thôi !

Ngày: 23 tháng 5 2011 17 s 50 Đến: Anastasỉa Steele

Cô Steele,

Rất vui dược biết cô đã có một ngày tốt lành.

Viết email tức là cô đang không làm bài thu hoạch.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Sự phiền phức

Ngày: 23 tháng 5 2011 17:53

Đến: Christian Grey

Ngài Grey, xin hãy dừng email để tôi có thể bắt đầu bài làm của mình. Tôi muốn đạt điểm A.

Ana

Từ: Christian Grey

Chú đề: Nóng vội

Ngày: 23 tháng 5 2011 17:55

Đến: Anastasia Steele

Cô Steele, này ngừng email cho tôi – và làm bài đi .

Tôi rất sẵn lòng cho điểm A.

Điểm A đầu tiên rất xứng đáng. ; )

Christian Greỵ

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Christian Grey gửi tôi một nụ cười nháy mắt... là la. Tôi truy cập Google.

Từ: Anastasia Steele Chủ đề: Tim hiểu trên Internet Ngày: 23 tháng 5 2011 17:59 Đến: Christian Grey

Ngài Grey,

Ngài có đề nghị tôi dùng công cụ tìm kiếm nào không?

Ana

Từ: Christian Grey Chủ đề: Tìm hiểu trên Internet Ngày: 23 tháng 5 2011 18:02 Đến: Anastasia Steele

Cô Steele,

Luôn bắt đầu với wikipedia.

Không email nữa, ngoại trừ có thắc mắc.

Rõ chứ?

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Độc đoán!

Ngày: 23 tháng 5 2011 18:04

Đến: Christian Grey

Rõ thưa ngài.

Ngài thật độc đoán.

Ana.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: về việc kiểm soát

Ngày: 23 tháng 5 2011 18:06

Đến: Anastasia Steele

Anastasia, cô còn chưa biết hết đâu.

Giờ chi mới là vài ý niệm lờ mờ.

Làm việc đi.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi gõ "Phục tùng" vào Wikipedia.

Nửa tiếng sau, tôi cảm thấy muốn nôn và cực kỳ hoang mang với những gì vừa biết. Có thật tôi muốn mình phải ghi nhớ mớ hỗn độn này? Phải rồi – có phải đó chính là điều anh ta sẽ làm khi ở trong Căn Phòng Đỏ? Tôi ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình và một phần trong tôi, cái phần ẩm ướt và bất khả chia lìa mà tôi mới tức thì quen thuộc đấy, liên tục phát tín hiệu một cách nghiêm túc. Ôi trời, một phần của mớ hỗn độn ấy thật Nóng Bỏng , Nhưng liệu trong thế giới đó có chỗ dành cho tôi không? Khỉ thật... chẳng phải tôi đã làm rồi đấy thôi? Tôi cần không gian. Tôi cần suy nghĩ đã.

Ngày đăng: 09/07/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?