Gửi bài:

Vân hải ngọc cung duyên - Lương Vũ Sinh

Văn án:

Vân Hải Ngọc Cung Duyên Tác giả: Lương Vũ Sinh Hồi thứ nhất.

Tháng ba rực nắng vàng, Oanh ca lừng hoa viên.

Nhà ai vui vẻ tưng bừng thế?

Say cảnh Giang Nam mờ khói sương,

Còn nhớ thảo nguyên mênh mông miền Tái Bắc,

Ngũ Lăng công tử sao còn tung tăng,

Có nhớ bộ dạng tiều tụy của gã ăn mày giả điên tháng ngày lang thang.....

Vân hải ngọc cung duyên

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh