Gửi bài:

Đoản khúc cuối cho giai nhân mùa hạ - Nam Ucit

Lời tựa:

"Yêu một người dù là đơn phương hay song phương cũng vẫn là yêu, cũng vẫn là điều may mắn không phải ai cũng có trong đời. Chỉ là... Ta gặp người không phải lúc mà người có thể yêu ta."

Đoản khúc cuối cho giai nhân mùa hạ

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Đoản khúc cuối cho giai nhân mùa hạ

Tác giả: Nam Ucit

Đọc online tiểu thuyết: Đoản khúc cuối cho giai nhân mùa hạ - Nam Ucit