Gửi bài:

Tán gái ở nhà - Voz thientoi2

Một trong những tự truyện kinh điển của Forum Voz ngày ấy...

"Có nhiều lúc không phải chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả! Cũng có người nói là phải làm tất cả để có được tình yêu! Xin lỗi không đồng ý với những quan điểm như vậy!"

- Lời tác giả - 

tan-gai-o-nha-voz