Gửi bài:

Hải Đường nhàn thê - Hải Đường Xuân Thụy Tảo

Giới thiệu:

Nàng xuyên không, không có "nhất nghệ tinh" cũng không có bổn sự "mây mưa thất thường", chỉ mong có thể bình yên sống qua ngày xứng với hai chữ "nhàn thê". Thế nhưng, vận mệnh lại dẫn dắt nàng rẽ sang một con đường khác! Vì hài tử, vì phu quân, "nhàn thê" cũng có thể trở thành "hiền thê". Chuyện gia đình, chuyện "thân hữu thị phi",...nếu đã không thể tránh thì chi bằng tất cả hãy bước ra đây, ta tiếp!

Hải Đường nhàn thê

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo

Trạng thái: Hoàn thành

Nhóm dịch: Hàn Băng, Khán Nguyệt Quang

Tải về

101 lượt đã tải về

Đọc online tiểu thuyết: Hải Đường nhàn thê - Hải Đường Xuân Thụy Tảo

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục