Gửi bài:

36 chiêu ly hôn - Thủy Tụ Nhân Gia

Nội dung:

Kết hôn bốn năm, tôi chưa từng nghĩ tới, ông xã yêu lại nói với tôi, chúng ta ly hôn đi!

Được rồi, nếu muốn ly hôn, vậy ly hôn đi!

Nhưng vì sao, khi tôi muốn ly hôn thì, anh ta lại sống chết không chịu vậy?

Binh thư có 36 kế, trong đại chiến ly hôn, 36 trận so chiêu thay phiên trình diễn, kết cục anh ly hay không ly?

36 chiêu ly hôn

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

36 chiêu ly hôn

Tác Giả : Thủy tụ nhân gia

Đọc online tiểu thuyết: 36 chiêu ly hôn - Thủy Tụ Nhân Gia

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục