Gửi bài:

Tiền kiếp có hay không - Jim B.Tucker

Giới thiệu:

Tóm tắt nội dung Tiền kiếp có hay không? trình bày các trường hợp này một cách rõ ràng và đi sâu vào giả thiết rằng ý thức vẫn có thể tồn tại sau khi bộ não chết đi. Cuốn sách miêu tả 2.500 trường hợp thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ). Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và cách mình chết ở kiếp trước; hoặc có các vết bớt hoặc dị tật tương tự với các vết thương trên cơ thể người đã chết. Thông tin tác giả Jim B. Tucker là giám đốc chuyên khoa của Phòng khám Thần kinh

Trẻ em và Gia đình, và là giáo sư liên kết của Khoa học Tâm thần và Thần kinh của Đại học Virginia. Ông chuyên nghiên cứu các trẻ em có vẻ có ký ức về kiếp trước hay trước khi sinh ra. Thông tin thêm Sách được xuất bản lần đầu vào năm 2008.

Tiền kiếp có hay không

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận nhằm giúp cộng đồng yêu thích truyện tiểu thuyết, các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, điều kiện tìm mua sách.. có thể tiếp cận và đọc truyện.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, e-booklist, tangthuvien... và các wordpress cá nhân khác bằng cách giữ nguyên link gốc truyện được các bạn upload, hoặc đề tên dịch giả, biên tập...

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Tiền kiếp có hay không?

Tác giả: Jim B. Tucker

Số trang: 358

Tải về

95 lượt đã tải về

Đọc online tiểu thuyết: Tiền kiếp có hay không - Jim B.Tucker

Nấm Linh Chi khô Điện Biên

Mục lục