Gửi bài:

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung

Giới thiệu:

Phạm Thư Trai, Vi Cự Phu và Cần Nhật Túy là 3 huynh đệ kết nghĩa.

Cự Phu và Nhật Túy cùng yêu Đường Uyển Ngọc.

Vì sự tranh giành tình yêu và ghen tương, Cự Phu đã lập mưu giết Nhật Túy để cướp vợ bạn.

Sau khi Nhật Túy chết, Uyển Ngọc liền thành hôn với Cự Phu.

Trước khi lấy nhau Uyển Ngọc đã có thai với Nhật Túy và đã sanh ra đứa bé trai tên là Quân Hiệp.

Sau khi đứa bé thành nhân và du lịch giang hồ, tình cờ phát hiện thân thế thật của mình.

Với võ công kém cỏi liệu, là người nhu nhược không quyết đoán, dại gái, Quân Hiệp có trả thù cho cha được không?....

Trả thù rồi thì sao chứ, khi sự thật lại là "biết người biết mặt biết chi tấm lòng" ...

Bẻ kiếm bên trời

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Bẻ kiếm bên trời

Tác giả: Kim Dung

Đọc online tiểu thuyết: Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung

Nấm Linh Chi khô Điện Biên

Mục lục