Gửi bài:

Ngàn năm chờ đợi - Diệp Lạc Vô Tâm

Văn Án:

Hắn đạo hạnh ngàn năm, ngàn năm cô độc...

Hắn dùng huyết, dùng lệ của mình để tạo ra một nữ nhân hoàn mỹ nhất...

Không cẩn thận, bị thiên giới trừng phạt.....

***

Hắn dùng cả chân tình của mình cho nàng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng.

Hắn đã chờ đợi cả ngàn năm, lẽ nào còn chưa đủ sao ???

Nếu có thể làm cho nàng nhìn hắn .....

Cho dù mất cả ba ngàn năm đạo hạnh cũng không oán không hối hận.....

Ngàn năm chờ đợi

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách…. có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Ngàn năm chờ đợi

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Cổ đại, HE, ngược tâm.

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn ( 11 chương + 1 chương kết)

Tình Trạng Bản Dịch : Đang Tiến Hành

Editor : Mik

home nè:

Nguồn: Tải về

303 lượt đã tải về